Skip Navigation LinksConsultancy

IMG - Consultancy

IMG - Consultancy tilbyr konsulenttjenester til prosjektledelse og utviklingsarbeide innenfor telekommunikasjon, satelittkommunikasjon, Internett/ programvareutvikling (.NET, SharePoint) og olje & gass virksomhet. Våre konsulenter er Sivilingeniører (M.Sc.), Ingeniører (B.Sc.) eller Bedriftsøkonomer med lang praksis og bred erfaring nasjonalt og internasjonalt.

IMG tilbyr konsulenttjenester innenfor prosjektledelse, QA, administrasjon og inspeksjon/ kontroll, spesielt innenfor olje og gass industri, telekommunikasjon og offentlige og statlige tjenester. Alle vår konsulenter har høy kompetanse, lang erfaring og høyere utdannelse innenfor ingeniørfag, økonomi og ledelse.

Vi søker flere høyt kompetente, høyt utdannede, selvstendige, pro-aktive, kvalietsbeviste, kundefokuserte og hardt arbeidende senior konsulenter med lang og bred erfaring fra olje & gass industrien, telekommunikasjon og kummunale og statelige tjenester. Minimum 10 - 15 års relevant erfaring hvor gode resultater kan dokumenteres. Vi tilbyr meget gode lønnsbetingelse som vi fremforhandler med våre oppdragsgivere. Vi tilfredsstiller alle krav til personlige forsikringer, konsulentansvarsforsikringer og tjenestepensjoner som kreves av våre oppdragsgivere. Vi er registrert hos Arbeidstilsynet som Bemanningsforetak. Vi tilfredsstiller alle krav i det nye EU Vikarbyrådirektivet gjeldende fra 1.1.2013.

Kontakt oss på konsulent@internetmarket.no

Kunder/ oppdragsgivere:

 

 

 

 

 

Vi søker medarbeidere (kopi av vår siste stillingsannonse):

IMG - Consultancy er et konsulentselskap som leverer høyt kvalifiserte senior konsulenter til olje & gass og telekommunikasjon industrien. Vi leverer ingeniør- og prosjektadministrativ kompetanse til de mest attraktive selskapene.

Er du senior sivilingeniør (eller ingeniør) med lang erfaring fra olje- og gassindustrien?

Vi søker deg som har lang og bred erfaring fra oljebransjen og som nå ønsker en friere rolle som konsulent. Vi søker også deg som har helt eller delvis pensjonert deg, men som ønsker kortere eller lenger engasjement hvor du får brukt din kompetanse opparbeidet gjennom mange år. Olje & Gass industrien har stort behov for senior kompetanse i et stadig voksende marked.

Du må ha høy kompetanse innenfor ditt fagfelt, være resultatfokusert, samarbeidsvillig, konstruktiv, selvstendig og hardt arbeidende. Du må kunne vise til tidligere oppnådde resultater.

Arbeidsoppgaver:

Vi kan tilby oppdrag som «project-engineer», «lead-engineer», prosjektleder, disiplinleder, «site leader», kunde representant /inspektør/ kontrollør …

Kvalifikasjoner:

Du har helst en teknisk utdannelse, fortrinnsvis sivilingeniør eller ingeniør, men lang og god yrkeserfaring innen olje- og gass kan kompensere for manglende utdannelse.

Aktuelle disipliner er - elektro, instrument, automasjon, tele, mekanisk, struktur, piping, roterende, prosess, prosjektledelse, administrasjon, planlegging …

Du må kunne snakke og skrive engelsk meget godt.

Vi kan tilby:

  • Utfordrende arbeidsoppgaver
  • Høy lønn. (Da vi er en liten organisasjon med lave adm. kostnader kan vi tilby våre konsulenter en større andel av våre honorarer fra våre kunder)
  • Forsikringer (personlige forsikringer og 3. part forsikringer som kreves av oppdragsgivere)
  • Pensjon

    Alle søkere vil bli behandlet 100 % konfidensielt! Send søknad til:

IMG – Consultancy
InternetMarket Global AS
Løkkebergveien 49
3011 Drammen


Vi er stadig på jakt etter de beste ingeniørene for de mest utfordrende jobber innenfor olje & gass og telekommunikasjon industrien.